No son delinqüents, son lluitadors – No son delincuentes, son luchadoresimagenCATSOLIDARITAT AMB ELS DETINGUTS A SANTA EULÀLIA

DIMECRES PASSAT 5 DE NOVEMBRE, ELS MOSSOS D’ESQUADRA VAN DETENIR A LES SEVES CASES TRES JOVES DEL BARRI. EL MOTIU, HAVER PARTICIPAT EN LES LLUITES QUE DURANT DIVERSOS DIES ES VAN ESTENDRE PER SANTS AL MAIG D’AQUEST MATEIX ANY.

AQUEST COP POLICIAL, ELS QUE JA HAN OCORREGUT I TOTS ELS QUE VINDRAN EN UN FUTUR, NO SÓN CASOS AÏLLATS. AQUESTA ÉS LA CARA CADA VEGADA MENYS OCULTA DE LA DEMOCRÀCIA.

AVUI COM AHIR, I MÉS EN SITUACIONS DE CREIXENT CONFLICTE COM LA QUE ARA VIVIM, L’ESTAT REPRIMEIX, CONDEMNA I TANCA A TOTES AQUELLES QUE VAN MÉS ENLLÀ DE LES VIES DE PROTESTA PACÍFIQUES I DOMESTICABLES I S’ATREVEIXEN A LLUITAR DE FORMA DECIDIDA I SENSE MEDIACIÓ CONTRA AQUELLS QUE ENS CONDEMNEN A LA SITUACIÓ DE MISÈRIA EN QUÈ ENS TROBEM LA MAJORIA.

ELS GRANS BENEFICIATS D’AQUESTA SITUACIÓ DE DESIGUALTAT I SAQUEIG QUE
PATIM HAN DE CASTIGAR AMB DURESA FORMES DE LLUITA COM LES QUE ES VAN UTILITZAR A SANTS AQUELLES NITS O LES DE FA UNS DIES A GAMONAL. BÉ SABEN ELS QUE ESTAN ALLÀ DALT EL QUE PERILLARIA LA SEVA POSICIÓ SI LES TREBALLADORES S’ORGANITZESSIN I TIRESSIN PER LA VIA REVOLUCIONÀRIA FINS A TREURE’LS D’ALLÀ. SEMBLA QUE POC HO TENIM EN COMPTE LES D’AQUÍ BAIX.

AQUESTS COPS SÓN UN CLAR INTENT D’INFONDRE POR EN EL JOVENT I EN TOTES AQUELLES QUE S’ATREVEIXEN AVUI A LLUITAR MITJANÇANT IMPUTACIONS I ALTES PETICIONS DE CONDEMNA.

VOLEM DENUNCIAR TAMBÉ, UNA VEGADA MÉS, ELS ABUSOS DELS MADEROS DURANT LES DETENCIONS I COM, APROFITANT-SE DE LA SITUACIÓ D’INDEFENSIÓ DELS DETINGUTS, LA POLICIA INTENTA INTIMIDAR I PRESSIONAR ALS ARRESTATS PER A QUÈ DECLARIN O DELATIN A TERCERES PERSONES.

TAMPOC ENS EMPASSEM ELS INTENTS DE CRIMINALITZAR A AQUESTES PERSONES QUE S’HAN LLENÇAT DES DE “LA VANGUARDIA” O DES DELS PROPIS MOSSOS D’ESQUADRA I QUE SÓN L’HABITUAL “CANÇONETA” PER PART DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ CADA VEGADA QUE ES REPRIMEIX A ALGÚ PER LLUITAR.

PER A NOSALTRES, ELLS NO SÓN CRIMINALS NI DELINQÜENTS, NI ENS SEMBLA  CRIMINAL QÜESTIONAR L’AUTORITAT O ALTERAR L’ORDRE PÚBLIC EN UNA PROTESTA. QUAN L’ORDRE I LA NORMALITAT S’HAN CONVERTIT EN LA MISÈRIA QUOTIDIANA I EN EL MAJOR DELS CRIMS, EL DESORDRE I LA DESOBEDIÈNCIA SÓN LA MÉS BELLA EXPRESSIÓ D’ESPERANÇA. I PER A NOSALTRES L’ÚNICA SORTIDA.

L’ESTAT TANCA LES NOSTRES PER LLUITAR, LA LLUITA PER LA SEVA LLIBERTAT ÉS COSA DE TOTES.

DES DE L’ASSEMBLEA LLIBERTÀRIA DE SANTA EULÀLIA VOLEM MOSTRAR TOT EL NOSTRE SUPORT ALS TRES DETINGUTS AL NOSTRE BARRI I A TOTES AQUELLES JOVES QUE LLUITEN CONTRA LA MISÈRIA A LA QUÈ ENS CONDEMNA EL RÈGIM
DEMOCRÀTIC D’AVUI.

AVUI COM AHIR, LA LLUITA ÉS L’ÚNIC CAMÍ. ORGANITZEM ELS BARRIS. PER LA LLIBERTAT DEL POBLE TREBALLADOR, REVOLUCIÓ SOCIAL!

————————————————————

imagenCASTSOLIDARIDAD CON LOS JÓVENES DETENIDOS EN SANTA EULÀLIA

EL PASADO MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE, LOS MOSSOS D’ESQUADRA DETUVIERON EN SUS CASAS A TRES JÓVENES DEL BARRIO. EL MOTIVO, HABER PARTICIPADO EN LAS LUCHAS QUE DURANTE VARIOS DÍAS SE EXTENDIERON POR SANTS EN MAYO DE ESTE MISMO AÑO.

ESTE GOLPE POLICIAL, LOS QUE YA HAN OCURRIDO Y TODOS LOS QUE VENDRÁN EN UN FUTURO, NO SON CASOS AISLADOS. ESTA ES LA CARA CADA VEZ MENOS OCULTA DE LA DEMOCRACIA.

HOY COMO AYER, Y MÁS EN SITUACIONES DE CRECIENTE CONFLICTO COMO LA QUE AHORA VIVIMOS, EL ESTADO REPRIME, CONDENA Y ENCIERRA A TODAS AQUELLAS QUE VAN MÁS ALLÁ DE LAS VÍAS DE PROTESTA PACÍFICAS Y DOMESTICABLES Y SE ATREVEN A LUCHAR DE FORMA DECIDIDA Y SIN MEDIACIÓN CONTRA AQUELLOS QUE NOS CONDENAN A LA SITUACIÓN DE MISERIA EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS LA MAYORÍA.

LOS GRANDES BENEFICIADOS DE ESTA SITUACIÓN DE DESIGUALDAD Y SAQUEO QUE SUFRIMOS DEBEN CASTIGAR CON DUREZA FORMAS DE LUCHA COMO LAS QUE SE USARON EN SANTS AQUELLAS NOCHES O LAS DE HACE UNOS DÍAS EN GAMONAL. BIEN SABEN LOS QUE ESTÁN ALLÍ ARRIBA LO QUE PELIGRARÍA SU POSICIÓN SI LAS TRABAJADORAS SE ORGANIZARAN Y TIRARAN POR LA VÍA REVOLUCIONARIA HASTA SACARLOS DE ALLÍ. PARECE QUE POCO LO TENEMOS EN CUENTA LAS DE AQUÍ ABAJO.

ESTOS GOLPES SON UN CLARO INTENTO DE INFUNDIR MIEDO EN LA JUVENTUD Y EN TODAS AQUELLAS QUE SE ATREVEN HOY A LUCHAR MEDIANTE
IMPUTACIONES Y ALTAS PETICIONES DE CONDENA.

QUEREMOS DENUNCIAR TAMBIÉN, UNA VEZ MÁS, LOS ABUSOS DE LOS MADEROS DURANTE LAS DETENCIONES Y CÓMO, APROVECHÁNDOSE DE LA SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN DE LOS DETENIDOS, LA POLICÍA INTENTA INTIMIDAR Y PRESIONAR A LOS ARRESTADOS PARA QUE DECLAREN O DELATEN A TERCERAS PERSONAS.

TAMPOCO NOS TRAGAMOS LOS INTENTOS DE CRIMINALIZAR A ESTAS PERSONAS QUE SE HAN JUZGADO DESDE “LA VANGUARDIA” O DESDE LOS PROPIOS MOSSOS D’ESQUADRA Y QUE SON LA HABITUAL CANTARELA POR PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CADA VEZ QUE SE REPRIME A ALGUIEN POR LUCHAR.

PARA NOSOTRAS, ELLOS NO SON CRIMINALES NI DELINCUENTES, NI NOS PARECE CRIMINAL CUESTIONAR LA AUTORIDAD O ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO EN UNA PROTESTA. CUANDO EL ORDEN Y LA NORMALIDAD SE HAN CONVERTIDO EN LA MISERIA COTIDIANA Y EN EL MAYOR DE LOS CRÍMENES, EL DESORDEN Y LA DESOBEDIENCIA SON LA MÁS BELLA EXPRESIÓN DE ESPERANZA. Y PARA NOSOTRAS LA ÚNICA SALIDA.

EL ESTADO ENCIERRA A LAS NUESTRAS POR LUCHAR, LA LUCHA POR SU LIBERTAD ES COSA DE TODAS.

DESDE LA ASAMBLEA LIBERTARIA DE SANTA EULALIA, QUEREMOS MOSTRAR TODO NUESTRO APOYO A LOS TRES DETENIDOS EN NUESTRO BARRIO Y A TODAS AQUELLAS JÓVENES QUE LUCHAN CONTRA LA MISERIA A LA QUE NOS CONDENA EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO DE HOY.

HOY COMO AYER, LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO. ORGANICEMOS LOS BARRIOS. POR LA LIBERTAD DEL PUEBLO TRABAJADOR, ¡REVOLUCIÓN SOCIAL!

12-O Res a celebrar. Santa Eulàlia contra el feixisme – 12O Nada que celebrar. Santa Eulàlia contra el fascismo

OctaOctaantifa-página001veta repartida pel barri denunciant els origens genocides i colonitzadors de la festa de la Hispanitat, el creixement del feixisme avui dia i convocant a la manifestació organitzada per la Plataforma Antifeixista.

Octavilla repartida por el barrio denunciando los origenes genocidas y colonizadores de la fiesta de la Hispanidad, el crecimiento del fascismo hoy en dia y convocando a la manifestación organizada por la Plataforma Antifeixista

Continue reading

A cerca de Can Vies y la revuelta en Sants

           modif2

A TODO EL VECINDARIO
A cerca de Can Vies y la revuelta en Sants

Sobre la lucha..

Después de ser un almacén para la construcción de la L1 del metro, un edificio colectivizado durante la Revolución del ‘36 por la CNT y de pasar durante la época franquista a manos del sindicato vertical.. El 10 de Mayo del ’97 se ocupó Can Vies, como respuesta a la falta de espacios donde poder realizar actividades de carácter lúdico, cultural i político en el barrio y para el barrio.

Continue reading

1er de Maig: Dia Internacional de la clase treballadora – 1ero de Mayo: Dia Internacional de la clase trabajadora

Octaveta realitzada per l’Assemblea Llibertària i distribuida per L’Hospitalet cridant a la lluita y convocant a la manifestació del 1er de Maig a la ciutat.

Octavilla realizada por la Asamblea Libertaria y distribuida por Hospitalet llamando a la lucha y convocando a la manifestación del 1ero de Mayo en la ciudad.

Continue reading

Nosaltres parim, nosaltres decidim. Ni esclaves ni submises, dones desobedients! – Nosotras parimos nosotras decidimos. Ni esclavas ni sumisas, mujeres desobedientes!

Dos dels cartells realitzats y difosos pel barri per la despenalització de l’avortament y per un accés lliure als mitjans per a realitzar-lo.

Dos de los carteles realizados y difundidos por el barrio por la despenalización del aborto y por un acceso libre a los medios para realizarlo.

Continue reading